Spørsmål & Svar

Publiseringsløsninger / Joomla

Dette er fordi Joomla ikke setter rettigheter på mappene etter installasjon, eller at noen mapper mangler de rette rettighetene. Dette kan man sjekke ved å gå til:

Hjelp -> Systeminfo -> Mapperettigheter

Her vil man finne ut hvilke mapper Joomla evt. mangler skriverettigheter til, dette kan du endre på via cpanel.