Spørsmål & Svar

Faktura / Oppsigelse

Du kan si opp tjenesten når som helst. Tjenesten vil ikke slutte å virke før perioden du har betalt for er utløpt.

Normal oppsigelses tid er 30 dager før ny periode påløper. Du finner denne datoen ved å logge deg på kundesidene dine. I tabellen over hvilke tjenester du har hos oss står datoen for neste fornyelse bak hver enkelt tjeneste. Oppsigelsestiden er da 30 dager før denne datoen. Sier du opp etter denne fristen, må du betale for en ny periode.

En domenesøknad er bindende. Det er ikke mulig å kansellere en domeneregistrering. Vi har hatt utgifter med å registrere domenet som ikke er mulig å refundere. Det finnes noen få unntak:

1. Om du har bestilt et .no domene og ikke har sendt inn egenerklæringen ennå. Du kan da bare la være å sende inn denne, og domenet vil ikke bli registrert.
2. Dersom du kontakter oss før du får tilsendt bekreftelse på at domenet er registrert vil det i noen tilfeller være mulig å stoppe registreringsprosessen, og du slipper å betale.

Har du mottatt bekreftelse om at din konto er aktivert er det ikke mulig å kansellere bestillingen.

Webhotell eller andre tjenester som tilknyttet domenet er det mulig å kanselere selv om du har mottatt bekreftelse.

Dersom faktura gjelder fornyelse av et domene og fristen for oppsigelse ikke er utløpt kan du si opp domenet gjennom kundesidene dine. Det er ikke mulig å si opp et domene etter oppsigelsesfristen er utløpt eller om det gjelder en nyregistrering.

Webhotell eller andre tilhørende tjenester kan du si opp når du måtte ønske det. Allerede innbetalte avgifter vil dog ikke bli refundert.

Oppsigelse av tjenesten gjøres ved at kunden logger seg inn på sin kundeside og legger inn en hennvendelse om at tjenesten ønskes sagt opp. Oppsigelser gjort pr. telefon til vårt supportsenter eller via e-post er ikke gyldige om det skulle oppstå en tvist om oppsigelse er gjort i rett tid.