Spørsmål & Svar

cPanel / CGI Scripts

Nei, cgi-filer må plasseres i mappe cgi-bin i public_html

CGI-filer overøferes på vanlig måte slik som andre filer bortsett fra at de må overføres i ASCII-mode i steden fin BIN slik som vanligvis er normalt for andre filer. For å få dette til må et FTP-program benyttes som har denne funksjonen. Eks. Ws_FTP32 (gratis for nedlastning). Merk at CGI-filer må plasseres i mappe cgi-bin.

FrontPage har pr i dag ingen løsning for å få overført CGI-filer på rett måte. Om du forsøker å laste opp CGI-filer med FrontPage vil de ikke fungere. Dette skyldes at CGI-filer må lastes opp i ASCII-mode, noe som FrontPage ikke støtter.